Trygg Hansa försäkringar

by chrippa on 16 mars, 2011

Trygg Hansa ingår i koncernen RSA som är ett av världens största försäkringsbolag. Koncernen som Trygg Hansa ingår i finns i totalt 130 länder och 24 000 medarbetare. Trygg-Hansa i Sverige är även ett väldigt stort namn inom försäkringar. Trygg Hansa på Internet finner ni på www.trygghansa.se

Trygg Hansa Försäkrings AB

Trygg-Hansa är en av Sveriges största försäkringsbolag och leverantör av försäkringar. Fördelen med Trygg-Hansa och ett stort försäkringsbolag är flera.

 • Trygghet, att Trygg-Hansa skulle gå i konkurs är oerhört litet jämför med ett litet försäkringsbolag.
 • Duktiga på försäkringar
 • Trygg Hansa har många väldigt nöjda kunder.

Trygg Hansa erbjuder försäkringar som

 • Barnförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Boendeförsäkring
 • Båtförsäkring och övriga fordon
 • Personförsäkring
 • Gravidförsäkring
 • Grupp- & Sjukvård
 • Student & Aupair
 • Djurförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring

Trygg-Hansa verksamhetsbeskrivning

Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag har till föremål för sin verksamhet att i och utanför EES meddela direkt försäkring i följande skadeförsäkringsklasser. 1) Olycksfall (inklusive arbetsskador och yrkessjukdomar) 2) Sjukdom 3) Landfordon ( andra än spårfordon) 4) Spårfordon 5) Luftfartyg 6) Fartyg 7) Godstransporter (varor, bagage och allt annat gods) 8) Brand och naturkrafter 9) Annan sakskada 10) Motorfordonsansvar 11) Luftfartygsansvar 12) Fartygsansvar 13) Allmän ansvarighet 14) Kredit 15) Borgen 16) Annan förmögenhetsskada 17) Rättsskydd 18) Assistans Återförsäkring får meddelas inom samtliga skade- och livförsäk- ringsklasser. Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företagstjänster som har ett naturligt samband med försäkrings- rörelsen. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

Previous post: